Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Η ιστορία του Τηλεφωνικού Κέντρου του ΟΤΕ στο Βαλτινό.


Η ιστορία της τηλεπικοινωνίας στο Βαλτινό ξεκίνησε το 1936 με την σύσταση τηλεφωνικού γραφείου (τηλεφωνείο).
Στο βιβλίο «Το Βαλτινό» του Ευάγγελου Στάθη, διαβάζουμε το Βασιλικό Διάταγμα για την σύστασή του:
«Περί συστάσεως τηλεφ. Γραφείων
Γεώργιος Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ΄ όψει τας σχετικάς διατάξεις του νόμου 3811 «περί κυρώσεως του από 27 Φεβρουαρίου 1926 Ν. Δ/τος» περί Διοικήσεως Υπηρεσίας Τ.Τ.Τ.» ως και του από 13 Μαρτίου 1930 «περί κανονισμού γενικών προαπαιτούμενων συστάσεως Τ.Τ.Τ. γραφείων και υπηρεσιών, προτάσεις του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, στηριζόμενην εις γνώμην του Συμβουλίου Προσωπικού Τ.Τ.Τ., εγκρίνομεν την σύστασιν Κοινοτικού Τηλεφωνικού Γραφείου εις…..Γοργογύριον, Βαλτσινόν, Γενέσι, Δούσικον, Ελευθεροχώριον, Λεσιανά, Λυγαριάν, Ξυλοπάροικον, Μικράν Πουλιάναν, Τρικάλων – Γαύροβον, Μονήν Αγίου Στεφάνου, Καλογριανήν, Κάτω Περλιάγκον, Άνω Γαυδόβασδαν, Παλαιοχώριον, Μεγάλην Κερασιάν, Ορθοβούνιον, Σκεπάριον, Τριγώναν και Χρυσομηλιάν Καλαμπάκας.
Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.
Εν Αθήναις τη 7 Φεβρουαρίου 1936
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
                                         Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός
                                                     ΑΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ».Το τηλεφωνείο εγκαταστάθηκε, στην αρχή, στο μπακάλικο του Βασιλείου Καραθανάση και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε για αρκετό διάστημα στο μπακάλικο του Ευάγγελου Βότσιου. Λίγα χρόνια πριν την κατάργησή του φιλοξενήθηκε και στο μπακάλικο του Γεωργίου Μπαντόλια.


Από εκεί εξυπηρετούνταν όλοι οι κάτοικοι στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τους, (έπαιρναν αλλά και δέχονταν τηλεφωνήματα).

επικοινωνιστε μαζι μας