Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Παλιά δημοσιεύματα για το Βαλτινό «Διακήρυξη διαγωνισμού»Αναζητώντας πληροφορίες για την ιστορία του χωριού Βαλτινού, κατά την αναδίφησή μας σε παλιές εφημερίδες των Τρικάλων, αλιεύσαμε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Αναγέννησις» της 19ης Ιανουαρίου 1921, στο οποίο διαβάζουμε μια διακήρυξη δημοπρασίας του Προέδρου της κοινότητας Βαλτινού.
Η δημοπρασία αφορά την επισκευή του ιερού ναού Αγίου Αθανασίου Βαλτινού και έχει ως εξής:

«Αριθ. 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Πρόεδρος του εν Βαλτσινώ Ιερού Ναού «Αγίου Αθανασίου»
Διακηρύττει ότι
Την προσεχή Κυριακήν 24 τρεχ. Μηνός ε. έ έν Τρικκάλοις και εν τω συνήθει τόπω των δημοπρασιών εκτίθεται δια μειοδοτικής δημοπρασίας η επισκευή του εν Βαλτσινού ιερού ναού «Αγιος Αθανάσιος» συμφώνως των όρων της σχετικής διακηρύξεως, ης θέλουσι λάβει γνώσιν προσερχόμενοι είτε εν τω γραφείω του Ναού, είτε εν τόπω της γεννηθησομένη δημοπρασίας κατά την ορισθείσαν ημέραν. Εν Βαλτσινώ τη 18η Ιανουαρίου 1921.
Ο Πρόεδρος Δημ. Βότσος»

επικοινωνιστε μαζι μας