Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Το σπίτι στο χωριό μουΌλου του κόσμου τα καλά, ότι κι αν αποκτήσω,
το σπίτι, που είναι στο χωριό, δε θα το λησμονήσω.
Είναι οι πόρτες του κλειστές και τα παράθυρά του…
Που είναι ο νοικοκύρης του και η νοικοκυρά του;

Και δεν ακούγεται λαλιά
όπως τα χρόνια τα παλιά,
που `χε τ’ αφεντικά του,
που `χε τα μεγαλεία του
κι όλα τα καλά του.

Το σπίτι μου το πατρικό
όταν το βλέπω σφαλιστό,
ματώνει η καρδιά μου,
γιατί κρατάει σφαλιστά
εκεί τα παιδικά μου,
τα χρόνια τα αλλοτινά
τα πρώτα όνειρά μου.

Θεέ μου και να ’ρχόντανε τα χρόνια πάλι πίσω
την μάνα, τον πατέρα μου και πάλι ν’ αντικρίσω!

Να πάω μες το μαγειρειό, ν’ ανάψω το φανάρι
να πάρω τσίπουρο, κρασί μέσα απ’ το κελάρι
να πιώ, να πιώ, να ζαλιστώ να βυθιστώ στο κλάμα,
με τους καημούς και τις χαρές να μετρηθώ αντάμα.

Μια μέρα, μια Παρασκευή, να πιω και να μεθύσω
και με αυτούς που αγάπησα μαζί τους να γλεντήσω. 
Να ξεθυμάνει ο πόνος μου και λίγο να ξεχάσω,
στον καναπέ της μάνας μου να πέσω να πλαγιάσω. 
 

Μια μέρα, μια Παρασκευή, να πιω και να μεθύσω
και με αυτούς που αγάπησα μαζί τους να γλεντήσω. 


Πρόσκληση από την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ
Η  Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
KAΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους Φορείς Δημοσίου Τομέα
Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.
Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.
Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις, Υποδράσεις :
Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).
Δράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, η οποία περιλαμβάνει τις υποδράσεις:
19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Τρικάλων που είναι το σύνολο των Δήμων Καλαμπάκας, Πύλης, Φαρκαδόνας και Τρικκαίων εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Τρικάλων.
Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.805.000,00 €.
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση ορίζεται το ποσό των 600.000,00€. Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € για έργα δημόσιου χαρακτήρα. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

επικοινωνιστε μαζι μας