Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ιστορικό τεκμήριο «Κάρτα εγγραφής μετανάστη από το Βαλτινό»
Ένα αξιόλογο ντοκουμέντο που αφορά μετανάστη του Βαλτινού στην Αμερική το διάστημα 1877 έως 1897, το οποίο αποτελεί ιστορικό τεκμήριο για την καταγραφή, διάσωση και διάδοση της ιστορίας του Βαλτινού, ανέσυρε από το αρχείο του ο Αθανάσιος Μπρέντας και μας το έστειλε.
Πρόκειται για μια κάρτα εγγραφής του Θωμά Δημητρίου Σταμούλη (TOM  D. STAMULIS) η οποία βρέθηκε στις αμερικάνικες σελίδες ανεύρεσης αρχείων "Anchestry.com" και "Familysearch.org", στις οποίες μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε διάφορα έγγραφα (λίστες επιβατών πλοίων, στρατιωτικά έγγραφα, απογραφές κτλ).
Ο Αθανάσιος Μπρέντας κατάγεται από την Πιαλία και ασχολείται επισταμένα με την έρευνα της τοπικής ιστορίας του τόπου μας. Έχει στην κατοχή του πολλά ιστορικά τεκμήρια τα οποία αποδελτιώνει σιγά σιγά και όπως μας είπε, προϊόντος του χρόνου, ότι αφορά στο χωριό μας, θα μας τα στείλει. Τον ευχαριστούμε θερμά.


επικοινωνιστε μαζι μας