Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Μια επιστολή προς το Δήμο Τρικκαίων από τους κατοίκους Βαλτινού
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δ. Σ., κυρίες & κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Με τον νόμο 3851 του 2010 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 του νόμου αναφέρονται τα εξής: «Η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» με βάση τα κριτήρια όπως: την εθνική ασφάλεια, τη προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, της δυνατότητας υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, καθώς και τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται Α.Π.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η κατ’ αρχήν προστασία του περιβάλλοντος.
Στο άρθρο 3 του νόμου παράγραφος 2 αναφέρεται ότι: «Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα για τα οποία αρμόδιος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας». Οι παράγραφοι 3 και 4 έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον διότι αναφέρονται στο ότι: «ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, ζητά ταυτόχρονα την έκδοση για προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατά το άρθρο 4 του ν.1650/1986, και άδεια επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση, κατά την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄), εφόσον απαιτείται, ή γενικά των αναγκαίων αδειών για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου».
Στο άρθρο 9 περιγράφονται τα θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. Ειδικότερα, δεν προβλέπεται χορήγηση άδειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας και σε περιοχές που προστατεύονται από κάποιο καθεστώς προστασίας (NATURA 2000 κτλ) και σε περιοχές που είναι ενταγμένες σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). Αν όμως μια περιοχή δεν διαθέτει όλα τα παραπάνω τότε η εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να εναρμονίζεται με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Το έργο «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (από βιοέλαια-βιορευστά), ισχύος 0,5MW» της εταιρίας «Σερίφης Αρσένιος Λέκκας Χαράλαμπος Ο. Ε.», στη θέση «Τηγάνας» στο Βαλτινό παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και δημιουργεί πολλά προβλήματα.
Καταρχήν, η τοποθεσία «ΤΗΓΑΝΑΣ» βρίσκεται πλησίον (450μ) του δάσους της Παναγίας (δάσος δρυός) και θεωρείται μια αμιγώς γεωργοκτηνοτροφική περιοχή η οποία γειτνιάζει με τα χωριά κυρίως Βαλτινό: 1.350 μέτρα, Δενδροχώρι: 900 μέτρα,  Πρίνος: 2.570 μέτρα, Διαλεχτό: 2.900μέτρα αλλά και τα χωριά Φωτάδα, Κάτω Ελάτη, Κεφαλόβρυσο κ.α. Δηλαδή βρίσκεται κοντά σε κατοικήσιμες ζώνες.
Πράγματι αλλά και δυστυχώς, ο Δήμος Τρικκαίων δεν διαθέτει Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και το δάσος δεν προστατεύεται από κάποιο καθεστώς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να εγκρίνονται «στα τυφλά» τέτοιες άδειες. Ακόμη μονάδες σαν και αυτή, εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα κάθε περιοχής και η εγκατάστασή τους προορίζεται σε περιοχές κατεύθυνσης βιομηχανικού τύπου.
Θεωρούμε λοιπόν, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εγκριθεί αυτό το έργο διότι η καύση υλών βιομάζας και κυρίως διαφόρων τύπων ελαιών (τηγανελαίων κτλ) θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία των κατοίκων.
Αν γίνει πράξη η συγκεκριμένη μονάδα τότε θα υπάρξουν και νέες «αιτήσεις» και η περιοχή θα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια απέραντη «χαβούζα».
Γιατί;
Γι αυτό σας καλούμε να καταψηφίσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου και να σταθείτε στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής και στον κοινό αγώνα μας ενάντια στην εγκατάσταση της μονάδας.

Δήλωση του Αποστόλου Κων. Βότσιου


Μετά από το πρόβλημα που προέκυψε, δηλαδή της επικείμενης δημιουργίας Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας, που πρόκειται να γίνει στο Βαλτινό, αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής:
Όταν αποφάσισα να νοικιάσω το ιδιόκτητο κτήμα μου, που βρίσκεται στη θέση «Τηγάνα», στην εταιρία «Σερίφης Αρσένιος Λέκκας Χαράλαμπος Ο. Ε.» δεν γνώριζα ότι πρόκειται για μια ρυπογόνο επένδυση, που θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων, αλλά θεωρούσα ότι είναι μια επένδυση ήπια και φιλική προς το περιβάλλον.
Γι’ αυτό δηλώνω, πως είμαι αντίθετος με την δημιουργία αυτής της επένδυσης και συντάσσομαι απόλυτα με το ψήφισμα της Γενικής Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων Βαλτινού.
Απόστολος Κων. Βότσιος

επικοινωνιστε μαζι μας