Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Σταχυολογήματα του Βαλτινού (Η πλειοδοτική δημοπρασία)


Από την εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» των Τρικάλων της 4ης Σεπτεμβρίου 1922, σταχυολογήσαμε μια καταχωρημένη Διακήρυξη, η οποία μας πληροφορεί για μια δημοπρασία που διενήργησε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Βαλτινού στην εμποροπανήγυρη Τρικάλων. Η διακήρυξη έχει ως εξής:


ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Το Εκκλησ. Συμβούλιον Βαλτσινού
Διακηρύττει, ότι
Εκτίθεται εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν η εκποίησις δύο βοών, μιας αγελάδος μετά του μόσχου της και μιας βουβάλου. Η δημοπρασία ενεργηθήσεται εις τον τόπον της εμποροπανηγύρεως Τρικκάλων την 5 Σ/μβρίου ημέραν Δευτέραν και ώραν 9-12 π.μ.
Βαλτσινόν 3 Σεπτεμβρίου 1922
Το Εκκλησ. Συμβούλιον

επικοινωνιστε μαζι μας