Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Τι χρήματα θα λαμβάνουν οι αιρετοί των Τοπικών Κοινοτήτων

Βάσει των χιλιομετρικών αποστάσεων από την έδρα του εκάστοτε Δήμου καθορίζεται και το ύψος των χρημάτων που θα λαμβάνουν οι νεοεκλεγέντες αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε στις Τοπικές, είτε στις Δημοτικές Κοινότητες.
Πρόκειται για τα επονομαζόμενα και ως "έξοδα κίνησης" τα οποία θα καταβάλλει το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους αιρετούς. Όπως αναφέρεται στο περιεχόμενο του προσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ. ο πρόεδρος κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, αλλά και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας και στο νομό Τρικάλων, που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στην κάθε περιοχή, θα εισπράττουν κάθε μήνα αποζημίωση ύψους 300 έως και 400 ευρώ, αναλόγως με τη χιλιομετρική απόσταση του χωριού από την έδρα του Δήμου. Επιπλέον ο πρόεδρος ή ο εκπρόσωπος θα έχουν στην "τσέπη" ένα πάγιο ποσό, ως ταμείο του χωριού, το οποίο θα διαχειρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά αναφορικά με λειτουργικά έξοδα όπως λ.χ. βλάβες ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, διάφορες εργασίες συντήρησης κλπ.
Συγκεκριμένα:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού .
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.

Ορισμοί Αντιδημάρχων στο Δήμο Τρικκαίων


Ο νεοεκλογής Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας σχεδιάζοντας την διακυβέρνηση του Δήμου κατέληξε στον ορισμό του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και στον ορισμό πέντε αντιδημάρχων.
Έτσι σύμφωνα με τον κ. Λάππα δημιουργούνται πέντε αντιδημαρχίες.

Την αντιδημαρχία Οικονομικών-Διοίκησης αναλαμβάνει ο Γιώργος Στουρνάρας,Ποιότητα ζωής-Χωροταξία-Υποδομές ο κ. Απόστολος Κολότσιος,Πολιτισμός-Παιδεία-Αθλητισμός η κ. Βάσω Κάκλα,Υγεία-Πρόνοια-Αγροτική Ανάπτυξη ο κ. Ζήσης Γκουγκουστάμοςκαι την αντιδημαρχία της καθημερινότητας του πολίτη-καθαριότητα ο κ. Θεόδωρος Σπανός.


Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος θα επιφορτιστεί και με τη λειτουργία της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, όπως μαζί με τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο κ. Λάππα την Επιτροπή Διαβούλευσης και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ορίζεται ο κ. Θανάσης Βαβύλης. Ο κ. Λάππας διατηρεί την ευθύνη συλλειτουργίας όλων των επιτροπών, των επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων.

Αφού προηγηθεί η ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής το έργο της θα ξεκινήσει από 1 – 1 – 2011.

επικοινωνιστε μαζι μας