Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Σταχυολογήματα του Βαλτινού


Από την εφημερίδα των Αθηνών «ΑΙΩΝ» της 15 Μαρτίου 1882, σταχυολογήσαμε την είδηση που αφορά την δολοφονία ενός Οθωμανού αγροφύλακα στο Βαλτινό. Η είδηση έχει ως εξής:
«Εν τω χωρίο Βαλτσινού της επαρχίας Τρικάλων, εδολοφονήθη εις αγροφύλαξ Οθωμανός παρ’ αγνώστων».


Ενώ στην εφημερίδα των Τρικάλων «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» της 30 Μαρτίου 1902, σταχυολογήσαμε μια άλλη είδηση που αφορά την δολοφονία ενός κατοίκου της Φωτάδας (Τσιάρας) με τσεκούρι. Η είδηση έχει ως εξής:


«Συμπλοκή. Εις το χωρίον Τσάρα 4-5 γκέκιδες διήρχοντο ωπλισμένοι. Χωρικοί συναντήσαντες αυτούς εζήτησαν να τους αφοπλίσουν, του ενός εξ αυτών αντισταθέντος χωρικός τις κατέφερε δια πελέκεως θανάσιμον τραύμα κατά την κεφαλήν του».

επικοινωνιστε μαζι μας