Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας


Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, στις 19.00 ώρα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Τρικκαίων, θα συζητηθεί το θέμα για το «Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση βιορευστών – βιοελαίων» που πρόκειται να γίνει στο Βαλτινό.
Η παρουσία των κατοίκων της περιοχής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα βοηθήσει στην λήψη απόφασης για την αποτροπή του ρυπογόνου έργου.
Να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας όλοι εκεί!


επικοινωνιστε μαζι μας