Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Ολοκληρώθηκε ο νέος δρόμος Φωτάδα – ΔιαλεχτούΟλοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής και ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού δρόμου Φωτάδα – Διαλεκτού.  Πλέον με την ολοκλήρωση του έργου έχει δημιουργηθεί ένας σύγχρονος επαρχιακός δρόμος που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων.
Με την παρούσα εργολαβία πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν  εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του τμήματος της οδού Φωτάδα-Διαλεκτό μήκους 5000μ. Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Έγιναν εκσκαφές για την εξυγίανση του εδάφους όπου κρίθηκε απαραίτητο και κατασκευάστηκε επίχωμα από αμμοχάλικο ποταμού σε μήκος 5000μ, μέσου πάχους 35cm.
ΤΕΧΝΙΚΑ: Έγινε επέκταση των υπαρχόντων οχετών και των πτερυγωτοίχων τους. Κατασκευάστηκαν επίσης σωληνωτά παράλληλα στο δρόμο όπου ήταν αναγκαία για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες.
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Στο μήκος των 5000μ κατασκευάστηκε μία στρώση υπόβασης πάχους 10cm από θραυστό υλικό λατομείου και μια στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10cm. Επίσης κατασκευάστηκαν  ερείσματα σε όλο το μήκος της οδού.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Κατασκευάστηκε μία στρώση συμπυκνωμένου πάχους 5cm από ασφαλτικό σκυρόδεμα, σε όλο το μήκος της οδού, αφού προηγήθηκε ασφαλτική προεπάλειψη.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη ανταποκρίθηκαν σε ένα  πάγιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων οι οποίοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με ασφάλεια.
«Προχωρούμε στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που αφορά την ασφάλεια στη μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Κάθε έργο αποτελεί και μια στοχευμένη παρέμβαση για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Τα έργα αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

επικοινωνιστε μαζι μας