Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Σταχυολογήματα του Βαλτινού


Από την εφημερίδα των Τρικάλων «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» της 7 Σεπτεμβρίου 1884, σταχυολογήσαμε την είδηση που αφορά τον θάνατο του τσιφλικά του Βαλτινού Στέφανου Σιμή. Η είδηση έχει ως εξής:


«Την 26-27 Αυγούστου απεβίωσεν εν τω κτήματίτου Βαλτζινού, εις των εν Τρικκάλοις πρώτων Οικοκυραίων, ο Στέφανος Σιουμής, ανήκων εις την επιφανεστάτην οικογένειαν του ποτέ άρχοντος Κυρίου  Κωνσταντίνου Σιουμή, ως ονομάζοντο τότε, όσοι ελάμβανον τον τίτλον του άρχοντος εκ της οθωμανικής εξουσίας. Ο αοίδιμος Στέφανος Σιουμής κατείχεν εν Τρικκάλοις επί Τουρκοκρατείας επιφανή θέσιν, διότι επί πολλά έτη ήτο Δικαστής (αζάς) εις το εμποροδικείον Τρικκάλων, ήτο τίμιση εις τα συναλλαγάς του, και πιστός φίλος εις τους φίλους του. Ατυχώς ευρεθείς μόνος του εις το κτήμα του Βαλτζινού, της οικογένειάς του υπαρχούσης εις το εξοχικόν χωρίον Τύρνα, προσεβλήθη υπό κακοήθους πυρετού, και εντός δυο ημερών απεβίωσε. Ετιμήθη παρά του βασιλέως με τον σταυρόν του Σωτήρος.
Αιωνία Σου η μνήμη αοίδιμε Στέφανε Σιουμή, γαίαν έχοις ελαφράν.»


Ο άρχοντας Βασίλης Σιμής

Πρόκειται για τον πατέρα του Βασίλη Σιμή τον άρχοντα των Τρικάλων, Στέφανο Σιμή.
Η οικογένεια Σιμή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου μας, μιας και το χωριό Βαλτινό αποτέλεσε ένα τσιφλίκι από τα τέσσερα χωριά της περιοχής, που ανήκαν στην οικογένεια Σιμή, και που εκμεταλλεύονταν επί χρόνια.

επικοινωνιστε μαζι μας