Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Η καμπάνα. Το σήμαντρο της ΠαναγίαςΜια απλή μεταλλική κατασκευή που διαρθρώνεται δια μέσω μεταλλικών ελασμάτων και μεταλλικών συνδέσμων, εφαπτόμενη στην νοτιοδυτική γωνία του ναού, της Παναγίας Βαλτινού, εγκαταστάθηκε ως κωδωνοστάσιο, «λαμβάνοντας υπόψη» και τη φυσιογνωμία του χώρου, στον οποίο εντάχθηκε.
Η επίστεψη της κατασκευής γίνεται με τετράκλινη μεταλλική στέγη, που επάνω της φέρει σταυρό, ενώ στην κορυφή της υπάρχει αναρτημένος ο κώδωνας, η καμπάνα.


Σάλπισμα αρχαγγέλου είναι η καμπάνα και ενίοτε γίνεται «όργανο» συνακτήριο» λαοσυνάκτης.
Το κάλεσμα των πιστών γίνεται με τη χρήση της καμπάνας, καθώς η κύρια χρήση της είναι η μεταφορά μηνύματος. Τοποθετημένη ψηλά στο κωδωνοστάσιο για να ακούγεται ο ήχος της σε μεγαλύτερη απόσταση ώστε να μεταφέρει ανάλογα με τον παλμό της, ειδοποιήσεις κινδύνου, συγκέντρωσης, χαράς, λύπης κ.α.επικοινωνιστε μαζι μας