Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Προτάσεις περιβαλλοντικών βελτιώσεων και αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας της τοπικής Κοινότητας Βαλτινού.


Του Νικόλα Κατσιούλη,
Πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υποψήφιος κοινοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό «Ορίζοντας ευτοπίας»
  
Στα πλαίσια των οικονομοτεχνικών περιορισμών που θέτουν στις τοπικές κοινότητες τόσο ο ετήσιος προϋπολογισµός των δημοτικών αρχών, όσο και η αργή διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης, είναι σημαντικό οι αποφάσεις που λαμβάνονται να αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις των μελών της κοινότητας με σκοπό την επίτευξη των παρακάτω βασικών στόχων:
·   Μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας για τα μέλη της κοινότητας.
·   Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
·   Διατήρηση του κόστους σε επιθυμητά επίπεδα που θα συντελούν στην επίτευξη του στόχου της βιωσιμότητας.
Πως μπορούμε όμως να επιτύχουμε τους συγκεκριμένους στόχους και συγχρόνως να ικανοποιήσουμε τις προτιμήσεις των μελών της τοπικής κοινότητας; 
Πως μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών και των προτιμήσεων κάθε μέλους μιας ομάδας ανθρώπων και πως μπορούν αυτές να εκφραστούν;
Σε αυτό το σημείο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του μικρού αριθμού των μελών των τοπικών κοινοτήτων συγκριτικά με τον αριθμό μελών ενός δήμου ή μιας περιφέρειας προσφέρει ευελιξία και επιτάχυνση στην διαδικασία συζήτησης, λήψης και εκτέλεσης μιας απόφασης με τους παρακάτω τρόπους:
·   Μέσω δημοσίου διαλόγου σε τακτές λαϊκές συνελεύσεις .
·   Μέσω ερωτηματολογίων που μπορούν να διανεμηθούν σε όλα τα μέλη της τοπικής κοινότητας.
·   Μέσω του ιστότοπου της τοπικής κοινότητας που θα κατασκευαστεί για να μπορεί να εξυπηρετήσει την δημοσίευσή των προς συζήτηση αιτήσεων-προτάσεων κάθε μέλους, των ληφθέντων αποφάσεων καθώς και των ετήσιων οικονομικών στοιχείων.
Αξιοποιώντας τα εργαλεία και την μεθοδολογία των οικονομοτεχνικών μελετών και ορμώμενοι από την άποψη ότι μπορούμε να δούμε το μέλλον της τοπικής κοινότητας μόνο στο πρόσωπο των παιδιών μας, διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις που αφορούν την περιβαλλοντική βελτίωση καθώς και την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της τοπικής μας κοινότητας:
1.  Άμεσος καθαρισμός και περίφραξη της περιοχής λίγα μέτρα βόρεια του Βαλτινού όπου συνεχίζεται παράνομα η λειτουργία της αυτοσχέδιας  χωματερής. Λήψη αυστηρών μέτρων σε περίπτωση παράβασης.
2.  Άμεσος έλεγχος για πιθανές πηγές ρύπανσης του ποταμού που διασχίζει την τοπική μας κοινότητα. Λήψη αυστηρών μέτρων σε περίπτωση παράβασης. 
3.  Περίφραξη, καθαρισμός της περιοχής απέναντι από το αθλητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Βαλτινού και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με σκοπό την δημιουργία πάρκου αναψυχής.
4.   Εισαγωγή μέτρων-μέσων ελέγχου της ταχύτητας που αναπτύσσεται από οδηγούς οχημάτων στην κεντρική οδική αρτηρία της τοπικής κοινότητας Βαλτίνού.

Το να καταφέρουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον ίσως αποτελεί τη μόνη επένδυση με σίγουρη απόδοση.

επικοινωνιστε μαζι μας