Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Ευθυμογράφημα-Πασχαλιά μιθαύρου Κιτσιάρα, του κατάλαβις;
-Θέλου δε θέλου Σιώκα του κατάλαβα. Λες να μην του κατάλαβα κι να σκουθώ την Πασχαλιάτκα κι να πάου στα αμπέλι;
-Που να ξέρου αγαπητέμ, ξέρου γω τί κάντζ ισί.
-Όχι, είμιστι Χριστιανοί ουρθόδουξι, για όνομα του Θεού.
-Μ΄ άκσις να που ιγώ κάτι τέτοιου;
-Ξέρου κι γω. Ιδώ γλέπς, έχασάμι τ΄ αυγά κι τα πασχάλια.
-Πείρις κανά προυκουμένου γκουρμπάνι
-Ιμένα αγαπητέ μη ξέρς καλά. Γάτα δε βάζου στη φουτιά. Μια φουρά του χρόνου έρχιτι η Πασχαλιά, η φαμπλιά μαζέβιτι ούλη, του θέλου πιανούμινου. Τί τσιγκουνιές θα κάνουμι στ΄ αρνί του Πασχαλιάτκου;
-Βρε μια χαρίτσα κάντζ. Δεν ξέρου ιγώ ότι είσι άρχουντας σ΄ αυτά; 
-Αλλά να σι που τουν πόνουμ, μαύρη Πασχαλιά θα πιράσουμι πάλι φέτους.
-Μπά, γιατί;
-Να, έχου μια νυφαδιά που όταν έρχιτι να πιράσουμι ούλοι μαζί την Πασχαλιά σκουτώνουμέστι.
-Σκουτώνισέστι; Γιατί, τι έχτι να χουρίστι; Απ΄ όσου ξέρου την πιριουσία την μοίρασις δίκια σι όλα τα πιδιάς…
-Ά…ααα, δεν είνι αυτός ου λόγους. Αυτό μια χαρίτσα του δέχθκι. Άλλου είνι του πρόβλημα αγαπητέ.
-Τί άλλου να είνι. Μήπους είνι καθουλικιά;
-Όχι, δεν είνι αυτό.
-Τότι; Μη μου πεις ότι είνι μουσουλμάνα μη μπούργκα;
-Όχι βρε αδερφέ, δεν είνι μουσουλμάνα.
-Έ, τότι, τι στου λύκου είνι;
-Να σι που τη μαύρη αλήθεια, δεν ξέρου, αν κι σι τι Θιό πιστεύει, άλλου κουσούρι έχι.
-Άλλου;
-Άλλου, άλλου.
-Αγαπητέ; Μουσουλμάνα δεν είνι, καθουλικιά, απ΄ ότι  λες, δεν είνι. Έ, τότινις ποιό είνι του πρόβλημα.
-Άστου, άμα σι πού, θα σκουθείς να φύγς.
-Φίλτατε, μη με τρελαίνεις;
-Δε θέλου να σι τριλάνου αλλά η νυφαδιάμ είνι, λέι χουρτουφάγους.
-Έ ….εεεεε, έμπλιξις φουκαράμ.
-Αν έμπλιξα λέϊ…ιιι; Η ψυχούλαμ του ξέρι.
-Δηλαδής;

επικοινωνιστε μαζι μας