Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Οι Νομάρχες των Τρικάλων από το 1881Ο διοικητικός θεσμός των Νομαρχών υπάρχει από το 1845. Ο Νομάρχης διοριζόταν από την εκάστοτε Κυβέρνηση του Κράτους και το 1994 εφαρμόστηκε ο θεσμός του αιρετού Νομάρχη. Το 1923 καθιερώθηκε ο θεσμός Νομαρχιακών Συμβουλίων (που είχαν καταργηθεί το 1891), αλλά εφαρμόστηκε το 1995 (ελλείψει Προεδρικών Διαταγμάτων). Ο Νομός Τρικάλων περιείχε τις Επαρχίες Τρικάλων, Καλαμπάκας και Καρδίτσης. Το 1937 η Επαρχία Καρδίτσης αποτέλεσε ίδιον Νομό (οριστικά το 1952). Το 2010 καταργήθηκε ο ιστορικός θεσμός των Νομαρχιών και οι Νομαρχίες υπήχθησαν στις Περιφέρειες ως Αντιπεριφέρειες, οι δε Νομάρχες ονομάστηκαν Αντιπεριφερειάρχες.
Από το 1881 έως το 2010 υπηρέτησαν στη Νομαρχία Τρικάλων ογδόντα Νομάρχες, οι οποίοι μέχρι το 1994 άλλαζαν συχνά ακολουθώντας τις κομματικές εναλλαγές στην Εξουσία.
Αναφέρονται χρονολογικά με το έτος διορισμού ή εκλογής τους.
 Τον 19ο αιώνα
1881   Λυμπεράκης Γ.
1882   Ζέρμας Γ.
1884   Άγις και Δούκας, άνευ άλλων ονομάτων.
1889   Προβελέγγιος Γ., Βάρβογλης Στ.
1897   Πετρίτσης.
1898   Μπουκλάκος Α.

επικοινωνιστε μαζι μας