Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ειδήσεις από το Γενικό Λύκειο ΒαλτινούΚινηματογραφική ταινία των μαθητών Γενικού Λυκείου Βαλτινού
Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε  την βραβευμένη ταινία των μαθητών του Γενικού Λυκείου Βαλτινού, η οποία έλαβε το 1ο βραβείο ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κύπρος – Ελλάδα - Ομογένεια: – εκπαιδευτικές γέφυρες.


Επίδοση απολυτηρίων των μαθητών
Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Βαλτινού διοργανώνουν εκδήλωση επίδοσης απολυτηρίων των μαθητών της Γ’ Λυκείου καθώς και παράδοση ελέγχων επίδοσης των μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείου. Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του Λυκείου Βαλτινού, στις 6 μ.μ.


Οι εγγραφές μαθητών για το νέο σχολικό έτος
Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου, να προσέλθουν για να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους.
Με την ευκαιρία της παράδοσης των ελέγχων επίδοσης την Τετάρτη 6 μ.μ. μπορούνε να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ολοκλήρωσή της εγγραφής.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή είναι τα παρακάτω:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 Για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες κηδεμόνες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (διατίθεται από το σχολείο) β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος. γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (αν δεν την έχετε ήδη προσκομίσει) δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η (διατίθεται στο σχολείο) στην οποία θα δηλώνονται: αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/ τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτοςτάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης. δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

επικοινωνιστε μαζι μας