Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Παλαιότερα η περιοχή της Παναγίας ονομάζονταν Λόγκια και ήταν ιδιοκτησία (Τσιφλίκι) του Μεγαλοκτηματία Στέφανου Σιμή. Κατά την απαλλοτρίωση του 1932 και σύμφωνα με το άρθρον 3 εδ. 1α του Π.Δ. 15-2-23 που αφορούσε την απαλλοτρίωση των θρησκευτικών ιδρυμάτων η ιδιοκτησία της περιοχής όπου υπήρχε και ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, πέρασε στην κοινότητα Βαλτινού.
Το όνομα του Δασυλλίου προέκυψε από το ομώνυμο εξωκλήσι της Παναγίας που βρίσκεται στο χώρο.
Στο πίσω μέρος του ναού βρέθηκαν υπολείμματα τάφων και ανθρώπινα οστά...

Πιέσεις του Περιβάλλοντος
Κύριες επεμβάσεις που έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος του δάσους της Παναγίας είναι η εκχέρσωση δασικών εκτάσεων δρυός για καλλιεργήσιμη γη, το κυνήγι, η παράνομη υλοτομία και η έντονη βοσκητική πίεση σε προηγούμενα κυρίως έτη.
Σήμερα ως πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον θεωρούνται η παράνομη κλαδονομή, το κυνήγι, και η ρύπανση (ρίψη σκουπιδιών από επισκέπτες). Ενώ δεν υφίστανται κίνδυνοι που μπορεί να πλήξουν την περιοχή από φυσικές πηγές.
Έτσι ο ανθρωπογενής παράγοντας έχει παίξει και παίζει σημαντικό ρόλο στην μείωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.
Ωστόσο το δασύλλιο της Παναγίας αποτελεί χώρο ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς και μπορεί με κατάλληλα έργα ανάπλασης μέσα από τις αρχές της περιβαλλοντολογικής προστασίας να αποτελέσει χώρος ημερήσιας αναψυχής και πόλος έλξης για πολλούς φυσιολάτρες επισκέπτες.
Η εύκολη πρόσβαση και η καλή κατάσταση που χαρακτηρίζει το οδικό δίκτυο μπορεί να αποτελέσουν πρόσθετα στοιχεία τουριστικής ανάπτυξης.

 

επικοινωνιστε μαζι μας