Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Η μόλυνση του περιβάλλοντος

ΠΗΓΗ: Πνευμονολογικό Ιατρείο "ΑΝΑΠΝΟΗ"

Το όζον, το οξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν τις κυριότερες αιτίες μόλυνσης του αέρα που αναπνέουμε, με αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλος αριθμός από αέριους ρύπους έχει απομονωθεί στο αίμα του ομφάλιου λώρου σε νεογέννητα, αποδεικνύοντας ότι τα έμβρυα ήδη είναι εκτεθειμένα στη μόλυνση της ατμόσφαιρας προτού ακόμη γεννηθούν! Τα παιδιά και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις επικίνδυνες συνέπειες της μόλυνσης του αέρα.
Ποιοι παράγοντες της μόλυνσης του αέρα που αναπνέουμε έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία του αναπνευστικού
Οι ρύποι του αέρα προέρχονται από μια μεγάλη ποικιλία πηγών και ταξινομούνται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς ρύποι εκπέμπονται κατ’ ευθείαν στον αέρα και περιλαμβάνουν το μονοξείδιο του άνθρακα και το διοξείδιο του θείου. Οι δευτερογενείς ρύποι σχηματίζονται στον αέρα ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων με άλλες ουσίες με τις οποίες συνυπάρχουν και περιλαμβάνουν το όζον και το διοξείδιο του αζώτου. Ουσίες όπως είναι τα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να αποτελούν πρωτογενείς ή δευτερογενείς ρύπους. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι κύριες πηγές παραγωγής των σημαντικότερων αέριων ρύπων. Από όλους αυτούς τους ρύπους, τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής καθώς έχουν σημαντική δράση όχι μόνο στους πνεύμονες αλλά και στο καρδιαγγειακό σύστημα του ανθρώπου.


Αιωρούμενα σωματίδια
Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να αποτελούν πρωτογενείς ή δευτερογενείς ρύπους. Εκλύονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές, όπως είναι η καύση ορυκτών καυσίμων. Ιδιαίτερα βλαβερά είναι τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 1μ (1 χιλιοστό του χιλιοστού), τα οποία ονομάζονται νανοσωματίδια. Αυτά μπορούν εύκολα να φτάσουν στα απώτερα σημεία των πνευμόνων και να εισέλθουν από εκεί στην κυκλοφορία του αίματος. Επιπρόσθετα δρουν ως όχημα για την μεταφορά στους πνεύμονες τοξικών προϊόντων. Οι κυριότερες πηγές αυτών των ρύπων είναι τα καυσαέρια των κινητήρων των αυτοκινήτων (ιδίως των πετρελαιοκινητήρων), η σκόνη του δρόμου και άλλες ανθρωπογενείς πηγές.

επικοινωνιστε μαζι μας