Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Ευθυμογράφημα - Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα


Φίλοι μου αναγνώστες, νέες εποχές, νέα ήθη, νέες συμπεριφορές!!! Δεν μας έφταναν όλα τ΄ άλλα που αντιμετωπίζουμε, έχουμε και το θέμα με τις πλαστικές σακούλες που πλέον χρεώνονται γιατί οι επαγγελματίες πληρώνουν περιβαλλοντικό τέλος το οποίο βέβαια μετακυλύουν στους πελάτες τους.
Για να ξέρουμε τι λέμε, το 2017, στην Ελλάδα αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρήση πλαστικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 400 σακούλες κατά κεφαλήν ανά έτος και καταλαβαίνετε τί επιβάρυνση έχει το περιβάλλον που το έχουμε πνίξει στο πλαστικό. Όλα ποια πλαστικά. Ακόμα και οι άνθρωποι και η ζωή μας πλαστικά. Όλα πλαστικά. Εξυπηρετικά, δε λέω, αλλά τα ρέματα, οι χείμαρροι, τα ποτάμια, έπηξαν στην πλαστική σακούλα.
Λοιπόν, θέλετε να πάρετε μια μυρωδιά πως αυτό πέρασε στον κόσμο; Ιδού!!!
-Γιάννου, θα κατέβς κάτ  ταχιά;
-Α χά, θα κατέβου. Ισί θα κατέβς;
-Μπά, δε θα κατέβου. Την απαν Παρασκιβί  θα κατέβου Σιώκα.
-Γιατί; Δε σ΄  αφήνι η Δάφνου;
-Καλά, μη ξέρς ιμένα ν΄  ακούου τη Δάφνου;
-Τότις γιατί;
-Γιατί δεν έχου καμία δλιά. Ισί πως κι κατιβέντζ;
-Να, θα ψουνίσου τίπουτα χάσμαλα, κάτι πέρα δώθι ….
-Θα ψουνίσι ;
-Ναι, θα ψουνίσου. Δε γλέπς την πουσούλα που μ΄ έδουκι η Δάφνου; Απάντησε ο Σιώκας χωρίς πολλές περιστροφές.
-Τα νέα τ΄ άκσις στην τηλεόραση Σιώκα;
-Καλά, για ποιόν μη πιρνάς; Για κανέναν λουλό; Τί  ν΄, ακούσου στην τηλιόρασι τα ψέματα που αραδιάζν απ΄του προυί ίσια μη του βράδυ;
-Καλά, άρι δίκιου, αλλά στα ικατό αμουλάν κι κανένα αλήθιου.
-Τί να σι που, μπουρεί. Αλλά στουν προυκίμινο, τί ψέμα είπαν;
-Αμ ιδώ σι θέλου μάϊκουμ. Δεν είπαν ψέματα.
-Δηλαδίς;
-Τί δηλαδής; Μπαούλου  έχς στου σπίτι;
-Χουρίς μπαούλου είμιστι; Έχουμι, κι μάλιστα Κουσταντινουπουλίτκου.
-Αλήθεια;
-Πέρα για πέρα!!
-Να  σι πιστέψου,  αλλά δισάκι σταυρουτό έχτς;
-Δισά…ααακι; Τί να του κάνου του δισάκι κι μάλιστα σταυρουτό. Παν αυτά σκόλασαν. Τώρα μη τσ’  σακούλις τσ’ πλαστικές, πάν τα δισάκια.
-Σκόλασαν;
-Νουμίζι ότι σκόλασαν. Τα δισάκια επανέρχονται, αγαπητέ.
-Ούϊ !!!
-Δεν άκσις τα νέα;
-Όχι , που ν΄  ακούσου.
-Καλά, θα στα που ιγώ.
-Βγάλι του δισάκι. Σακούλις γιοκ!!!

επικοινωνιστε μαζι μας