Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Ευθυμογράφημα - Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα


Φίλοι μου αναγνώστες, νέες εποχές, νέα ήθη, νέες συμπεριφορές!!! Δεν μας έφταναν όλα τ΄ άλλα που αντιμετωπίζουμε, έχουμε και το θέμα με τις πλαστικές σακούλες που πλέον χρεώνονται γιατί οι επαγγελματίες πληρώνουν περιβαλλοντικό τέλος το οποίο βέβαια μετακυλύουν στους πελάτες τους.
Για να ξέρουμε τι λέμε, το 2017, στην Ελλάδα αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρήση πλαστικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 400 σακούλες κατά κεφαλήν ανά έτος και καταλαβαίνετε τί επιβάρυνση έχει το περιβάλλον που το έχουμε πνίξει στο πλαστικό. Όλα ποια πλαστικά. Ακόμα και οι άνθρωποι και η ζωή μας πλαστικά. Όλα πλαστικά. Εξυπηρετικά, δε λέω, αλλά τα ρέματα, οι χείμαρροι, τα ποτάμια, έπηξαν στην πλαστική σακούλα.
Λοιπόν, θέλετε να πάρετε μια μυρωδιά πως αυτό πέρασε στον κόσμο; Ιδού!!!
-Γιάννου, θα κατέβς κάτ  ταχιά;
-Α χά, θα κατέβου. Ισί θα κατέβς;
-Μπά, δε θα κατέβου. Την απαν Παρασκιβί  θα κατέβου Σιώκα.
-Γιατί; Δε σ΄  αφήνι η Δάφνου;
-Καλά, μη ξέρς ιμένα ν΄  ακούου τη Δάφνου;
-Τότις γιατί;
-Γιατί δεν έχου καμία δλιά. Ισί πως κι κατιβέντζ;
-Να, θα ψουνίσου τίπουτα χάσμαλα, κάτι πέρα δώθι ….
-Θα ψουνίσι ;
-Ναι, θα ψουνίσου. Δε γλέπς την πουσούλα που μ΄ έδουκι η Δάφνου; Απάντησε ο Σιώκας χωρίς πολλές περιστροφές.
-Τα νέα τ΄ άκσις στην τηλεόραση Σιώκα;
-Καλά, για ποιόν μη πιρνάς; Για κανέναν λουλό; Τί  ν΄, ακούσου στην τηλιόρασι τα ψέματα που αραδιάζν απ΄του προυί ίσια μη του βράδυ;
-Καλά, άρι δίκιου, αλλά στα ικατό αμουλάν κι κανένα αλήθιου.
-Τί να σι που, μπουρεί. Αλλά στουν προυκίμινο, τί ψέμα είπαν;
-Αμ ιδώ σι θέλου μάϊκουμ. Δεν είπαν ψέματα.
-Δηλαδίς;
-Τί δηλαδής; Μπαούλου  έχς στου σπίτι;
-Χουρίς μπαούλου είμιστι; Έχουμι, κι μάλιστα Κουσταντινουπουλίτκου.
-Αλήθεια;
-Πέρα για πέρα!!
-Να  σι πιστέψου,  αλλά δισάκι σταυρουτό έχτς;
-Δισά…ααακι; Τί να του κάνου του δισάκι κι μάλιστα σταυρουτό. Παν αυτά σκόλασαν. Τώρα μη τσ’  σακούλις τσ’ πλαστικές, πάν τα δισάκια.
-Σκόλασαν;
-Νουμίζι ότι σκόλασαν. Τα δισάκια επανέρχονται, αγαπητέ.
-Ούϊ !!!
-Δεν άκσις τα νέα;
-Όχι , που ν΄  ακούσου.
-Καλά, θα στα που ιγώ.
-Βγάλι του δισάκι. Σακούλις γιοκ!!!

-Πως γιοκ δηλαδής;
-Βρε  Πάρι του δισάκι που σι λέου!!!
-Βρε να του πάρου αλλά να μη μη πάρουν για λουλό!!!
-Να ίσι σίγουρους ότι μόνου για λουλό δε θα  σι  πάρουν.
-Βρε κάτι θέλτι να μη πίτι ισίς αλλά δε μη τα ξακιθαρίζτι.
-Καλά , δεν  άκσις ότι πάϊ η πλαστικιά  σακούλα;
-Να..αα , να μην βουδώσου, άμα σι λέου  ψέματα.
-Την κατάργησαν την πλαστικιά σακούλα.
-Πως την κατάργησαν δηλαδής.
- Την κατάργησαν. Πάι η σακούλα.
-Κι που θα  τ΄ βάλουμι τα ψώνια τώρα;
-Στου δισάκι του σταυρουκουμπουτό.
-Σταμούλου; Μαρί Σταμούλου; Που ίσι μαρί; Ακούστηκε να φωνάζει ο Σιώκας.
-Ιδώ ίμι, δε μη γλέπς;
-Φέριμι μαρί μια κούπα απ΄ του καλό.
-Γιατί, σ΄ έφιρα πουτές ξίδι;
-Άστου τώρα αυτό. Ιδώ έχουμι άλλα. Δεν ακούς τι μη λεν ιτούτι ιδώ;
-Τί σι λεν.
-Ότι πλαστικιά σακούλα γιοκ. Ντισάκι πάλι τώρα, όπους παλιά.
-Κάτι άκσα κι γω αλλά δεν πουλικατάλαβα  να σι που την μαύρη αλήθεια.
-Να σας που κάτι ιγώ;
-Πές.
-Χουρίς τσιγάρου, μπουρεί να δυσκουλιφτού, δε λέου, αλλά αντέχου. Χουρίς πλαστικιά σακούλα όμους όχι.
-Μπουρείς δε μπουρείς, σκόλασι του πανηγύρι μη τσ΄ σακούλις.
-Βρε πως ήρθαν τα πράγματα ….αααα!!!

Που λέτε, φίλοι μου την επαύριο το δισάκι στουν νώμου ου Σιωκας κι κατέβηκε στην Καλαμπάκα, όπως τον παλιό καλό καιρό, τότε που οι νάιλον σακούλες δεν είχαν εξευρεθεί ακόμα και το περιβάλλον ήταν πεντακάθαρο.

Του Γρηγόρη Γ. Καλύβα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας