Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Σταχυολογήματα του Βαλτινού "Επαινος στους κατοίκους Βαλτινού"


Από την εφημερίδα «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» της 9ης Σεπτεμβρίου 1941, σταχυολογήσαμε μια είδηση, που μας κάνει να νοιώθουμε υπερήφανοι για τους προγόνους μας. Πρόκειται για την είδηση που αφορά στον έπαινο του Νομάρχη Τρικάλων προς τους κατοίκους του Βαλτινού, διότι παρά τη φτώχεια και την κατοχή που υπόκειντο τότε οι ίδιοι οι κάτοικοι, αλλά και η χώρα μας, στάθηκαν αλληλέγγυοι και ευγενείς προς τον "συνάνθρωπο", προσφέροντας βοήθεια με ευχαρίστηση από το υστέρημά τους. Η είδηση έχει ως εξής:


«Οι κάτοικοι Βαλτινού
Ο Νομάρχης κ. Χώτζης απηύθυνε προς τους κατοίκους της Κοινότητος Βαλτινού έγγραφον δια του οποίου εκφράζει και δια του τύπου την ευαρέσκειάν του προς τους κατοίκους της κοινότητος αυτής, οι οποίοι εκτός της υποχρεώσεώς των προς την συγκέντρωσιν, προσέφεραν και 2000 οκάδες σίτου εισέτι προερχομένας εκ του διενεργηθέντος εράνου μεταξύ αυτών.
Η ευγενής και μεστή αγνών αισθημάτων αλληλεγγύης χειρονομία των παραγωγών τούτων – τονίζει ο κ. Νομάρχης – με συνεκίνησε βαθύτατα.
Απευθύνω προς αυτούς θερμάς ευχαριστίας, ου μόνον εμού αλλά και της εργατικής ιδίας τάξεως, την οποίαν κυρίως ηθέλησαν να συνδράμουν, οι ευγενείς ούτοι παραγωγοί».

επικοινωνιστε μαζι μας