Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Πρόσθετες συντηρήσεις και επισκευές στο Γυμνάσιο ΒαλτινούΜε το ποσό των 417.000€ ο Δήμος Τρικκαίων συντηρεί και επισκευάζει διδακτήρια και σχολικές αυλές. Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς και επιπροσθέτως της συνεχούς αναβάθμισης των διδακτηρίων, ο Δήμος Τρικκαίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και συγκεκριμένα στο σκέλος για «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Το Πρόγραμμα, αφορά την εκτέλεση έργων επισκευής, συντήρησης σχολικών κτιρίων και των αύλειων τους χώρων. Στόχος, είναι η βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.
Μεταξύ των διδακτηρίων που θα τύχουν παρεμβάσεων, είναι και του Γυμνασίου Βαλτινού.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:
– εξασφάλιση & βελτίωση της πρόσβασης των μαθητών (κατασκευή εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ είσοδο, εσωτερικών ραμπών για την πρόσβαση σε αίθουσες εντός των κτιρίων, προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, διαγραμμίσεις διαβάσεων και απαγόρευσης στάθμευσης, καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης.
–  οδική ασφάλεια (κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων σε επιτρεπόμενες θέσεις  με την απαιτούμενη κατά περίπτωση διαμόρφωση κρασπέδων και πεζοδρομίων, θα τοποθετηθούν «σαμαράκια» και «μάτια γάτας» για την επιβράδυνση των οχημάτων).
– εργασίες επισκευής και συντήρησης των υποδομών (εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, τμηματική αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων και  εργασίες στεγάνωσης σε χώρους με προβλήματα υγρασίας).
– αύλειοι χώροι (θα αποκατασταθούν όπου απαιτείται οι φθορές του υφιστάμενου ασφαλτικού /τσιμεντοστρωμένου δαπέδου, και θα  επισκευαστούν κατεστραμμένα τμήματα περίφραξης).

επικοινωνιστε μαζι μας