Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στα χωριά της περιοχής μας


Στην τελική ευθεία εισέρχεται η κατασκευή του έργου των ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τρικκαίων, καθώς η δημοτική αρχή, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του παραπάνω έργου.
Τι αφορά
Η μελέτη αφορά στην συντήρηση τμημάτων οδών των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων, με ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση. Όπως και στην συντήρηση τμημάτων οδών των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Εστιαιώτιδας, Μεγ.Καλυβιών, Παληοκάστρου και Παραληθαίων του Δήμου Τρικκαίων, επίσης με ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση.
Θα υποδείξουν
Τις οδούς που θα συντηρηθούν θα υποδείξουν, όπως τονίζεται, στην Υπηρεσία οι Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι η διαμόρφωση των τμημάτων των οδών, η κατασκευή υπόβασης- βάσης και η ασφαλτόστρωσή τους ή η τσιμεντόστρωση τους. Επίσης όπου είναι απαραίτητο προβλέπεται η κατασκευή κρασπέδων, η επέκταση του δικτύου ομβρίων και η σύνδεσή του με το υπάρχον. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η  χρηματοδότηση του  έργου θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.

επικοινωνιστε μαζι μας