Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Η αγοραία «απώθηση» του ρεαλισμού

Του Χρήστου Γιανναρά

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρωπολογικού τύπου που πλεονάζει σε κοινωνίες ή εποχές παρακμής, είναι η παράκαμψη της λογικής. Δηλαδή της κριτικής λειτουργίας του νου. Και πρωταρχικό πεδίο για να λειτουργήσει κριτικά ο νους, είναι να μεταφράζει το λογικό άτομο τις ανάγκες του σε στόχους. Να ιεραρχεί τους στόχους, να συνάγει προτεραιότητες, να κρίνει αν πραγματοποιούνται και σε ποιο ποσοστό οι στόχοι του, πόσο σωστά (μεθοδικά) τους επιδιώκει.

Από το πρωταρχικό αυτό πεδίο κριτικής λειτουργίας του νου πηγάζει όχι μόνο η ιεράρχηση των αναγκών αλλά και τα κριτήρια της ιεράρχησης – η διαφοροποίηση των κριτηρίων που διαφοροποιεί τους πολιτισμούς. Οι πολιτισμοί διαφοροποιούνται επειδή διαφοροποιείται η ιεράρχηση των αναγκών, τα μέτρα - κριτήρια της ιεράρχησης, το «νόημα» (λόγος ή αλογία) από το οποίο αντλούνται τα μέτρα - κριτήρια. «Νόημα» είναι η ερμηνεία - αιτιολόγηση που δίνει ο άνθρωπος στην ύπαρξή του και στη συνύπαρξη, στο εγώ και στο έναντι.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα πρωτόγονων κοινωνιών ή κοινωνιών παρακμής είναι η...

Σκόρπιοι σχολιασμοί σε εικόνες τυχαίες

Με ένα κλικ φυλακίζεται ο χρόνος και καταγράφεται πάνω στο χαρτί.
Είτε συνειδητά είτε τυχαία η φωτογραφία, καταγράφει, αποτυπώνει και μεταδίδει μηνύματα με η δική της γλώσσα. Μια γλώσσα, που μέσα από την απόλυτη σιωπή, στέλνει μηνύματα (αντικειμενικά ή υποκειμενικά) για πρόσωπα, καταστάσεις, τόπους και χρόνους.
Αυτά τα μηνύματα επιχειρούμε να αποκρυπτογραφήσουμε με τη δική μας ματιά σχολιάζοντας κάποιες τυχαίες εικόνες.Βιάζομαι να μεγαλώσω

επικοινωνιστε μαζι μας