Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Η Δράση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαλτινού.Κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το 2011, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βαλτινού παρουσίασε έντονη δραστηριότητα με πλούσιο και αξιόλογο έργο για το χωριό Βαλτινό.
Παρεκκλίνοντας, κατ' αρχήν, από την καθιερωμένη πρακτική που επιτάσσει την έκφραση θαυμασμού και συγχαρητηρίων (τα οποία, θεωρούμε δεδομένα κι ως εκ τούτου παραλειπτέα) κρίνουμε σκόπιμο να θυμίσουμε και να επισημάνουμε τα εξής:


Με την αναδιοργάνωση και την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις
εκλογές που έγιναν την 27-3-2011, άρχισαν οι σχεδιασμοί και οι προσπάθειες υλοποίησης του πολιτιστικού έργου, με διάφορες εκδηλώσεις.


-Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την διοργάνωση εθελοντικής ομάδας εργασίας για τον καλλωπισμό της κεντρικής πλατείας και άλλων κοινόχρηστων χώρων του χωριού.

επικοινωνιστε μαζι μας