Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Τι χρήματα θα λαμβάνουν οι αιρετοί των Τοπικών Κοινοτήτων

Βάσει των χιλιομετρικών αποστάσεων από την έδρα του εκάστοτε Δήμου καθορίζεται και το ύψος των χρημάτων που θα λαμβάνουν οι νεοεκλεγέντες αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε στις Τοπικές, είτε στις Δημοτικές Κοινότητες.
Πρόκειται για τα επονομαζόμενα και ως "έξοδα κίνησης" τα οποία θα καταβάλλει το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους αιρετούς. Όπως αναφέρεται στο περιεχόμενο του προσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ. ο πρόεδρος κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, αλλά και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας και στο νομό Τρικάλων, που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στην κάθε περιοχή, θα εισπράττουν κάθε μήνα αποζημίωση ύψους 300 έως και 400 ευρώ, αναλόγως με τη χιλιομετρική απόσταση του χωριού από την έδρα του Δήμου. Επιπλέον ο πρόεδρος ή ο εκπρόσωπος θα έχουν στην "τσέπη" ένα πάγιο ποσό, ως ταμείο του χωριού, το οποίο θα διαχειρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά αναφορικά με λειτουργικά έξοδα όπως λ.χ. βλάβες ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, διάφορες εργασίες συντήρησης κλπ.
Συγκεκριμένα:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού .
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας