Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Η ιστορία του Τηλεφωνικού Κέντρου του ΟΤΕ στο Βαλτινό.


Η ιστορία της τηλεπικοινωνίας στο Βαλτινό ξεκίνησε το 1936 με την σύσταση τηλεφωνικού γραφείου (τηλεφωνείο).
Στο βιβλίο «Το Βαλτινό» του Ευάγγελου Στάθη, διαβάζουμε το Βασιλικό Διάταγμα για την σύστασή του:
«Περί συστάσεως τηλεφ. Γραφείων
Γεώργιος Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ΄ όψει τας σχετικάς διατάξεις του νόμου 3811 «περί κυρώσεως του από 27 Φεβρουαρίου 1926 Ν. Δ/τος» περί Διοικήσεως Υπηρεσίας Τ.Τ.Τ.» ως και του από 13 Μαρτίου 1930 «περί κανονισμού γενικών προαπαιτούμενων συστάσεως Τ.Τ.Τ. γραφείων και υπηρεσιών, προτάσεις του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, στηριζόμενην εις γνώμην του Συμβουλίου Προσωπικού Τ.Τ.Τ., εγκρίνομεν την σύστασιν Κοινοτικού Τηλεφωνικού Γραφείου εις…..Γοργογύριον, Βαλτσινόν, Γενέσι, Δούσικον, Ελευθεροχώριον, Λεσιανά, Λυγαριάν, Ξυλοπάροικον, Μικράν Πουλιάναν, Τρικάλων – Γαύροβον, Μονήν Αγίου Στεφάνου, Καλογριανήν, Κάτω Περλιάγκον, Άνω Γαυδόβασδαν, Παλαιοχώριον, Μεγάλην Κερασιάν, Ορθοβούνιον, Σκεπάριον, Τριγώναν και Χρυσομηλιάν Καλαμπάκας.
Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.
Εν Αθήναις τη 7 Φεβρουαρίου 1936
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
                                         Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός
                                                     ΑΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ».Το τηλεφωνείο εγκαταστάθηκε, στην αρχή, στο μπακάλικο του Βασιλείου Καραθανάση και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε για αρκετό διάστημα στο μπακάλικο του Ευάγγελου Βότσιου. Λίγα χρόνια πριν την κατάργησή του φιλοξενήθηκε και στο μπακάλικο του Γεωργίου Μπαντόλια.


Από εκεί εξυπηρετούνταν όλοι οι κάτοικοι στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τους, (έπαιρναν αλλά και δέχονταν τηλεφωνήματα).

Παράλληλα υπήρχε και μεγαφωνική συσκευή όπου ειδοποιούνταν οι κάτοικοι για τις τηλεφωνικές τους συνδιαλέξεις.
Ο αριθμός κλίσης του Ο.Τ.Ε. Βαλτινού (Τηλεφωνείο) ήταν: 94286.


Σιγά – σιγά, ο ΟΤΕ, άρχισε να δίνει και τοπικές γραμμές σε διάφορους συνδρομητές σε σπίτια, υπηρεσίες και καταστήματα, οι οποίες συνδέονταν μέσω του χειροκίνητου τηλεφωνικού κέντρου.
Σ’ αυτά τα χειροκίνητα τηλεφωνικά κέντρα ο συνδρομητής για να καλέσει το κέντρο έστρεφε μια μαγνητοηλεκτρική μηχανή που είχε το τηλέφωνό του και ο τηλεφωνητής ρωτούσε τον συνδρομητή με ποιον αριθμό ήθελε να μιλήσει και τον συνέδεε.


Στη συνέχεια ήρθαν τα ημιαυτόματα τηλεφωνικά κέντρα 
Στα ημιαυτόματα τηλεφωνικά κέντρα ο συνδρομητής συνδέονταν με το κέντρο αμέσως μόλις σήκωνε το ακουστικό του.
Η χειροκίνητη αυτή αστική τηλεφωνία, η γνωστή ως Χ.Α.Σ., διήρκησε ως το 1986.Τα αυτόματα τέλος τηλεφωνικά κέντρα είναι η πιο εξελιγμένη μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα σ' όλο τον κόσμο. Ο συνδρομητής, χωρίς να έχει καμιά επαφή με το κέντρο, μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον αριθμό που ζητάει.
Η τηλεφωνοδότηση με την αυτόματη μορφή τηλεφώνων στο Βαλτινό άρχισε από 24- 6- 1986.
Στο Βαλτινό και σε οικόπεδο, ιδιοκτησίας του ΟΤΕ κτίστηκε το κτίριο που στεγάζει το Τηλεφωνικό Κέντρο Βαλτινού από το οποίο τηλεφωνοδοτήθηκαν και τα γύρω χωριά.
Η άσκηση πίεσης προς τον ΟΤΕ για την χορήγηση τηλεφωνικών γραμμών προς τους κατοίκους Βαλτινού, άρχισε με την έκφραση παραπόνων μέσω της εφημερίδας «Πρωινός Λόγος». Συγκεκριμένα στις 23 Αυγούστου 1977, διαβάζουμε το δημοσίευμα:


«Για τον ΟΤΕ
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων Βαλτινού και Δενδροχωρίου εκφράζουν παράπονα των κατοίκων των κοινοτήτων τους για εγκατάλειψη από τον ΟΤΕ.
Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι εκκρεμούν 200 και πλέον αιτήσεις για την χορήγηση τηλεφώνων από 4ετία περίπου. Σε σχετικά διαβήματά των προς την αρμόδια υπηρεσία, παίρνουν την στερεότυπη πλέον, απάντηση ότι δεν υπάρχουν γραμμές. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί, γιατί, και να υπάρξουν γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο Τρικάλων, δεν θα μπορέσουν πάλι να πάρουν τηλέφωνα, γιατί η υπόγεια τοποθέτηση καλωδίων του ΟΤΕ έχει σταματήσει στην κοινότητα Ασπροβάλτου.
Γι’ αυτό παρακαλούν την αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΕ, όπως παράλληλα με τον προγραμματισμό για την επέκταση της χωρητικότητας του τηλεφωνικού κέντρου Τρικάλων, ενδιαφερθεί και για την επέκταση υπόγειας τοποθέτησης των καλωδίων, ώστε να μη υπάρξει και άλλη καθυστέρηση όταν θα πραγματοποιηθεί η επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου Τρικάλων.»

Λίγες μέρες μετά, δηλαδή στις 15 Σεπτεμβρίου 1977, ο αρμόδιος Διευθυντής Προγραμματισμού του ΟΤΕ απαντά στην ίδια εφημερίδα:


«Απαντήσεις αρμοδίων
Η τηλεφωνοδότηση των χωριών Βαλτινού και Δενδροχωρίου
Από τη Δ/νση Προγραμματισμού του ΟΤΕ πήραμε την παρακάτω απάντηση σε σχετικό σχόλιό μας:
«Κύριε Διευθυντά.
Σε απάντηση δημοσιεύματός σας της 23-8-77, σχετικού με την τηλεφωνοδότηση των χωριών Βαλτινού και Δενδροχωρίου, έχομε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε τα’ ακόλουθα:
Σύμφωνα με το βασικό σχέδιο Τηλεφωνίας, στην Κοινότητα Βαλτινού προβλέπεται να εγκατασταθεί τηλεφωνικό Κέντρο από το οποίο θα τηλεφωνοδοτηθούν επτά ακόμη οικισμοί μεταξύ των οποίων και το Δενδροχώρι. Την εγκατάσταση όμως αυτού του Κέντρου, δυστυχώς, δεν καθιστούν εφικτή προς το παρόν τουλάχιστον οι περιορισμένες οικονομοτεχνικές δυνατότητες του οργανισμού.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ έχουν σαφή αντίληψη των αναγκών και των προβλημάτων της περιοχής και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο γίνεται πιο σύντομη ικανοποίησή τους. Τούτο όμως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Οργανισμό, αλλά κυρίως από το ύψος του Κρατικού Προγράμματος νέων προμηθειών.
Όσον αφορά την έλλειψη δικτύου που επισημαίνετε, σας πληροφορούμε ότι, όταν εξασφαλισθούν τα απαραίτητα υλικά κέντρων που αποτελούν και τη βασική προϋπόθεση, τότε θα προγραμματισθεί συγχρόνως και η ανάλογη επέκταση του δικτύου που απαιτείται για την τηλεφωνοδότηση της περιοχής.
Με τιμή
Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ντης Προγρ/σμου».

Το Τηλεφωνικό Κέντρο του Βαλτινού

Χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία μέχρι να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα κονδύλια για την δημιουργία του τηλεφωνικού κέντρου.
Έτσι από τις 24- 6- 1986, η τηλεφωνοδότηση με την αυτόματη μορφή τηλεφώνων στο Βαλτινό, έλαβε σάρκα και οστά.

Τέλος η ψηφιακοποίηση των τηλεφώνων με τη σημερινή μορφή των πενταψήφιων αριθμών έγινε στις 1-5- 1994.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας