Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ποδηλατική διαδρομή που θα συνδέει δύο δάση Φωτάδας & Διαλεκτού
Κατά πλειοψηφία, κατά την τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο, του δήμου Τρικκαίων, ενέκρινε την μελέτη και κατάθεση φακέλου-πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: Κατασκευή ποδηλατικής διαδρομής στην αγροτική ύπαιθρο του Δήμου Τρικκαίων-σύνδεση του δάσους Φωτάδας με τον υγρότοπο στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader», Μέτρο  L 313-3, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 2013». Η πρόταση είναι συνολικού προϋπολογισμού 123.000 ευρώ.
Σκοπός
Σκοπός της πρότασης αυτής του Δήμου Τρικκαίων, όπως προκύπτει από την εισήγηση,  είναι η εκτέλεση του έργου να συμβάλει αποφασιστικά στη διάχυση της τουριστικής κίνησης στην ευρύτερη πεδινή αγροτική περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιδένδρου και Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων, η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αναπτυγμένη τουριστικά, στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση των επισκεπτών, κάτι απόλυτα συμβατό με τους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος.
Ξεκίνημα
Επίσης, στα πλαίσια της επίτευξης του παραπάνω στόχου από την υλοποίηση του έργου αυτού, επιδιώχθηκε η αφετηρία της περιαστικής αυτής ποδηλατικής διαδρομής (δάσος Φωτάδας) να ξεκινά από την υπό κατασκευή παραποτάμια του Πηνειού ποδηλατική διαδρομή που συνδέει το δάσος Φωτάδας με το δάσος της Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο περιαστικών ποδηλατικών – περιπατητικών διαδρομών στις αγροτικές περιοχές δυτικά του αστικού ιστού της πόλης των Τρικάλων, δημιουργώντας ταυτόχρονα επιπλέον ευκαιρίες για άσκηση ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων, υπαίθριας αναψυχής, αισθητικής αναβάθμισης του τοπίου και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η περιαστική αυτή ποδηλατική διαδρομή, συνολικού μήκους 2.880 μέτρων περίπου, θα έχει ως αφετηρία της το δημοτικό δάσος Φωτάδας της Δημοτικής Ενότητας Καλλιδένδρου. Από εκεί, ακολουθώντας βορειοανατολική κατεύθυνση, θα καταλήγει στον υγρότοπο (λίμνη) της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Κεφαλόβρυσου της Δημοτικής Ενότητας Φαλώρειας.
Το πλάτος της περιαστικής αυτής ποδηλατικής διαδρομής κυμαίνεται από περίπου 3,5 μέτρα για τα πρώτα 1.300 μέτρα και μέχρι 2 περίπου μέτρα για την υπόλοιπη διαδρομή έως τη λίμνη. Εκεί, θα κατασκευαστούν 430 μέτρα ποδηλατικού – περιπατητικού διαδρόμου, μέσου πλάτους περίπου 2,5 μέτρων, περιμετρικά του υγρότοπου (λίμνης).
Κατά μήκος της διαδρομής και σε επιλεγμένα σημεία αυτής θα κατασκευαστούν 3 θέσεις στάσης για την ξεκούραση των ποδηλατών – επισκεπτών της περιοχής.  Δύο εξ αυτών θα κατασκευαστούν περιμετρικά του υγροτόπου με σκοπό την αισθητική ανάδειξή του. Επίσης, σε κομβικά σημεία του ποδηλατόδρομου θα τοποθετηθούν ξύλινες ενημερωτικές πινακίδες.

Αναδημοσίευση: Του Αποστόλη Ζώη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας