Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου ΤρικκαίωνΤα ονόματα των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Τρικκαίων ανακοίνωσε την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016, ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη Τύπου που παρεχώρησε στους εκπροσώπους τοπικών ΜΜΕ, στο γραφείο του.
 "Δ. Βασταρούχας, Ε. Λεβέντη, Ντ. Δήμα, Χρ. Γούλας, Αχ. Λασπάς, Ε. Πούλιου είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Τρικκαίων, ενώ παραμένουν οι Χρ. Γάλλου-Δαλκαφούκη και Χρ. Αναστασίου". 
Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε τη σημαντική σύζευξη που επιτεύχθηκε, ανάμεσα στους έμπειρους και στους νέους αντιδημάρχους. «Μια «συνταγή» που ακολουθείται και τώρα, καθώς η δημοτική ομάδα αποτελείται ως επί το πλείστον από νέα σε ηλικία άτομα» όπως υπογράμμισε.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων τόνισε, επίσης, το σημαντικό έργο που προσέφερε κάθε ένας από τους αποχωρούντες αντιδημάρχους, εξειδικεύοντας για τον καθένα:
– ο κ. Αλέκος Πολυμερόπουλος επιτέλεσε σημαντικό έργο στην καθαριότητα, παρά το λειψό προσωπικό και τις δύσκολες συνθήκες, όντας πάντα παρών. Συνέδεσε, επίσης, το όνομά του με τον – μετά από πολλά χρόνια – καθαρισμό των οχθών και της κοίτης του Ληθαίου ποταμού, εντός του πολεοδομικού ιστού.
– η κ. Βασιλένα Μητσιάδη, η οποία προώθησε πλήθος δράσεων σε ζητήματα πολιτισμού, παιδείας και πολιτισμού, όπως: εκδηλώσεις επί 2 χρόνια στη δράση ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα code girls και χορού στη περιφέρεια, άνοιγμα της πινακοθήκης Μαρκέλλου για θεατρική παράσταση, Παραστάσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πλήθος παρεμβάσεων σε διδακτήρια, ουσιαστική παρέμβαση στο Κολυμβητήριο.
– ο κ. Γιάννης Κωτούλας, με τις δράσεις στον τομέα του πρασίνου (κοπές επικίνδυνων δέντρων, ταχύτητα στο κλάδεμα καλλωπιστικών φυτών κ.α.), τον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων, τη βελτίωση και την ταχύτητα στην οργάνωση των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, τους χώρους πρασίνου (κόμβος οδού Καλαμπάκας, εργατικά Σωτήρας),
– ο κ. Χρυσόστομος Κυρίτσης, με τη νέα δυναμική στον τομέα των αδελφοποιήσεων, με δράσεις στα θέματα του ορισμού πλαισίων για τη διαφήμιση και τη μείωση της ρύπανσης, αλλά και με πρωτεύοντα ρόλο στο σημαντικό infokiosk που ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες.

Οι παραμένοντες κ.κ. Γάλλου – Δαλκαφούκη και Χρ. Αναστασίου διατηρούν τους τομείς αρμοδιότητάς τους, για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Στις ευχαριστίες του κ. Παπαστεργίου στους αποχωρούντες, ιδιαίτερη η αναφορά στο έργο των κ. Αναστασόπουλου και Παπανικολάου, οι οποίοι «δημιούργησαν» από την αρχή τις αντιδημαρχίες, κατορθώνοντας να επιλύουν προβλήματα στην περιφέρεια του Δήμου, όπως ήταν και ο αρχικός σκοπός ίδρυσής τους.

Οι αντιδήμαρχοι

Χρυσάνθη Γάλλου-Δαλκαφούκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και  Διοίκησης (παραμένει)
με αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εκτός του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Χρήστος Αναστασίου (παραμένει)
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εμπορίου
με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα τουρισμού.

Δημήτρης Βασταρούχας
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Καθαριότητας
με αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, την τέλεση πολιτικών γάμων.


4. Εφη Λεβέντη
Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Νεολαίας
με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού, την ευθύνη συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών, την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Ντίνα Δήμα
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Καινοτομίας – Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τις αρμοδιότητες, Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του ΚΕΠ, του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όλων των θεμάτων τουρισμού του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, του αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, την τέλεση πολιτικών γάμων.

6. Χρήστος Γούλας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος
με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, εκτός του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, όλων των θεμάτων Εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων του Δήμου Τρικκαίων, την τέλεση πολιτικών γάμων.


7. Λασπάς Αχιλλέας
Αντιδήμαρχος Περιφέρειας τομέα Α (θα αναλάβει σε σύντομο διάστημα) με τις αρμοδιότητες, την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δ.Ε., την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Δ.Ε., την συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω Δ.Ε., την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω Δ.Ε και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος, την τέλεση πολιτικών γάμων.

8. Ελένη Πούλιου
Αντιδήμαρχος Περιφέρειας τομέα Β με τις αρμοδιότητες, την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δ.Ε., την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Δ.Ε., την συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω Δ.Ε., την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω Δ.Ε και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος, την τέλεση πολιτικών γάμων.

Άλλες θέσεις
ΠΡΟΕΡΔΡΟΣ ΔΣ: Μιχάλης Μπάρδας (με θητεία 30 μηνών, όπως προβλέπεται)
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Πρόεδρος Ακης Αναστασίου
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ: Αντιπρόεδρος Βασιλένα Μητσιάδη
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Πρόεδρος Γιάννης Κωτούλας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Πρόεδρος Χρυσόστομος Κυρίτσης

Η θητεία των νέων αντιδημάρχων ξεκινά τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας