Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Εκλογικός Κατάλογος του Βαλτινού, του 1882. Ένα σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντοΠρόκειται για ένα έγγραφο ντοκουμέντο του έτους 1882, δύο σελίδων, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα, τα επώνυμα, τα πατρώνυμα, η ηλικία και το επάγγελμα (όλοι αγρότες), 50 εκλογέων, κατοίκων του Βαλτινού.
Σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο αποφαίνονται και τεκμηριώνονται σημαντικά γενεαλογικά στοιχεία των παλαιότερων οικογενειών του Βαλτινού.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον κατάλογο και σε σχέση με την σημερινή κατάσταση των επωνύμων του Βαλτινού αποφαίνεται πως ορισμένα από τα επώνυμα χάθηκαν στο διάβα του χρόνου, ή υπέστησαν μεταβολές, όπως τα: (Αργυρός, Γύφτος, Κόρδας, Μουντσιάρας, Μουντσιάκος, Μπαρμπίτης, Πέτας, Σιμής, Τα(σιό)νας  και Τ(ου)ρβος).
Άλλα μετεξελίχθησαν όπως τα: (Άγγελος σε Αγγελής και Παπακώστας, Βότσης σε Βότσιος, Βαγγελάκος σε Βαγγελός).
Άλλα μετοίκισαν σε διπλανά χωριά όπως τα: (Γαλάνης, Καραθάνος, Λιούλιος, Λαφουστέργιος, Μαλακασιώτης, Τάκος). Και άλλα παρέμειναν ακριβώς όπως ήταν: (Γκαβουκώστας, Καλιβιώτης, Κλιάκος, Μπαρούτας, Μαγκάτος, Ρούσης, Στάθης, Σταμούλης, Χασιώτης).
Παρουσιάζουμε παρακάτω τον εκλογικό κατάλογο του Βαλτινού:

Επώνυμο                 όνομα             όνομα πατρός           ηλικία
Α
Αργυρός                Χρήστος              Γιαννούλης                 55
Αργυρός                Δημήτριος           Χρίστος                      25
Άγγελος                Χρήστος              Παπακώστας               23
Β
Βότσης                 Αθανάσιος            Στέργιος                     29
Βότσης                 Δημήτριος            Στέργιος                     27
Βότσης                 Γεώργιος              Στέργιος                     36
Βαγγελάκος          Χρήστος               Γιάννης                      39
Βαγγελάκος          Βαγγέλης              Γιάννης                      34
Γ
Γαλάνης                Αναστάσιος          Παναγιώτης                39
Γκαβουκώστας      Ιωάννης                Κωνσταντίνος            26
Γύφτος                  Νικόλαος             Βάιος                          41
Γύφτος                  Βάιος                   Γεωργούλας               51
Γύφτος                  Λιακαβάκης          Βάιος                         35
Γύφτος                  Γεώργιος              Βάιος                         39
Γύφτος                  Κωνσταντίνος       Βάιος                         29
Κ
Καραθάνος           Δημήτριος            Αθανάσιος                  43
Καλυβγιώτης        Κωνσταντίνος       Γεώργιος                    36
Κλιάκος                Κωνσταντίνος      Αθανάσιος                   41
Καραθάνος           Γιάννης                Αθανάσιος                  57
Καραθάνος           Αντώνιος              Αθανάσιος                 24
Κόρδας                Αθανάσιος            Χρήστος                     39
Λ
Λιούλιος               Δημήτριος            Βάιος                          30
Λαφουστέργιος    Κώνστας               Στέργιος                     60
Λαφουστέργιος    Αχιλλεύς               Κωνσταντίνος            36
Μ
Μπαρούτας           Νικόλαος              Γούλας                      46
Μαλακασιώτης      Ιωάννης               Στέργιος                     41
Μπαρούτας           Βαγγέλης             Βασίλειος                   43
Μπαρούτας           Δημήτριος            Γούλας                      39
Μπαρούτας           Δημήτριος           Βασίλειος                   35
Μουντσιάρας        Γιώργος               Στέριος                       24
Μουτσιάκος          Αθανάσιος           Λάμπρος                    25
Μουτσιάκος          Δημήτριος           Λάμπρος                     29
Μαγκάτος             Νικόλαος             Αλέξιος                       33
Μαγκάτος             Νικόλαος             Στέριος                       26
Μπαρμπίτης          Αθανάσιος           Πέτρος                       36
Μπαρμπίτης          Πέτρος                 Ανδρέας                     39
Μπαρμπίτης          Στέριος                Αθανάσιος                  61
Π
Πέτας                   Δημήτριος            Νικόλαος                    29
Ρ
Ρούσης                 Γεώργιος              Αθανάσιος                 43
Σ
Στάθης                 Αποστόλης            Νικόλαος                  30
Στάθης                 Δημήτριος             Νικόλαος                  23
Σταμούλης           Δημήτριος             Θεόδωρος                 25
Σταμούλης           Θεόδωρος             Σταμούλης                76
Σταμούλης           Ιωάννης                 Στέφανος                  26
Σιμής                   Αδάμος                  Ιωάννης                    55
Σταμούλης           Κωνσταντίνος        Στέφανος                  22
Τ
Τάκος                 Κωνσταντίνος          Δημήτριος                23
Τα(σιό)νας          Χρήστος                  Βασίλειος                 33
Τ(ου)ρβος           Βασίλειος                Γεώργιος                  41
Χ
Χασιώτης            Γιαννούλας             Ζιώγας                      46


Σημείωση: Ο εκλογικός κατάλογος προέρχεται από το αρχείο του ερευνητή, Θανάση Μπρέντα, ο οποίος και μας τον απέστειλε. Τον ευχαριστούμε θερμά!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας