Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

«ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ» Ένας παλιός οικισμός στα σύνορα του Βαλτινού που διαλύθηκεΑναδιφώντας σε παλιότερα έντυπα για την αναζήτηση στοιχείων που αφορούνε την ιστορία του τόπου μας, ανακαλύψαμε παράλληλα κι άλλα στοιχεία εξίσου ενδιαφέροντα για την ύπαρξη του παλιού οικισμού, Κορακοφωλιά, ο οποίος βρίσκονταν κοντά στο Βαλτινό, αλλά στο πέρασμα των χρόνων διαλύθηκε.
Η θέση της Κορακοφωλιάς βρίσκεται 3.200 μ. νοτίως της πλατείας του Διαλεκτού, σύνορο με τα χωράφια του Βαλτινού και του Μικρού Κεφαλόβρυσου, ένα χιλιόμετρο δυτικά του Πηνειού ποταμού.
Σ' αυτή τη Θέση σήμερα βρίσκεται ο σημερινός ναός του Αγίου Δημητρίου Διαλεκτού.


ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ο οικισμός είναι από χρόνια διαλυμένος. Η σημερινή παράδοση αγνοεί τη χρονολογία διάλυσης, ούτε καν τον θυμάται. Παρέμεινε, όμως, το τοπωνύμιο Καρακοφωλιά και το πατριδωνύμιο Καρακοφωλίτης, το οποίο φέρουν σήμερα πέντε οικογένειες του χωριού Διαλεκτού.
Ακόμα λέγεται ότι οι Καρακοφωλίτες ήταν σκηνίτες κτηνοτρόφοι και γειτόνευαν προς δυσμάς με τους ομοίους τους Λυκαίους. Σήμερα υπάρχει στο Διαλεκτό το τοπωνύμιο Λυκαίικα καθώς και το παρατσούκλι Λύκας.

Αξιοσημείωτη είναι η εκ παραδόσεως αναφορά πως, όταν γκρεμίστηκε ο ναός του Αγίου Δημητρίου (1966) για να κτιστεί ο σημερινός, βρέθηκε ένα μπουκάλι με αγίασμα, που έγραφε: "Καρακοφωλιά". Το μπουκάλι αυτό το πήραν οι μάστοροι.
Όσον αφορά την ετυμολογία της λέξης Κορακοφωλιά, υπάρχουν δύο εκδοχές.
α) Κορακοφωλιά: από τα κοράκια που φώλιαζαν εκεί. Ο τόπος είχε πράγματι πολλά δέντρα (πλατάνια, φτελιάδια), τα οποία κόπηκαν στη δεκαετία του 1950.
Εκεί λοιπόν, μαζεύονταν οι κόρακες και έκαναν τις φωλιές τους.
β) Καρακοφωλιά: Μαύρη φωλιά (τουρκικό kara = μαύρος).

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑΣ
1η Ιστορική πηγή: Αναφέρεται ως Χωρίον Κορακοφολαιά και Μέρτζι, με 7 αφιερωτές, στην πρόθεση 39 της Μονής του Δούσικου 1530 - 1697.
Παρουσιάζουμε την γραφή του φύλλου 25 β της πρόθεσης όπως ακριβώς είναι:


"χωρίον κορακοφολαιά και μέρτζι.
κ.  ιωάννου. σταμούλοc. αναστασίου. σταθούc.
κώνστα. σταμούλοc. ιωάννου".
2η Ιστορική πηγή: Αναφέρεται ως χωρίον Καρακοφωληά, στο φύλλο 22α, με 1 αφιερωτή, στην πρόθεση 421 του Μεγάλου Μετεώρου 1592 / 1593 - 19ος αιώνας.
3η Ιστορική πηγή: Αναφέρεται ως Καρακοφωλιά, σε δύo αχρονολόγητες ενθυμήσεις ενός Ευαγγελίου του 1768, με την πληροφορία ότι υπάρχει στον οικισμό και ναός του Αγίου Δημητρίου.
Παρουσιάζουμε τις ενθυμήσεις του Ευαγγελίου όπως ακριβώς είναι γραμμένες:
"Α'φηερώθη παρά τώ ζήση τζάρα, είς τήν Ε'κκλησίαν του αγίου δημήτρίου εις χωρίον καρακοφωλιάν της τρίκκης: -Αφηέρωμα είς τήν Εκκλησίαν του αγίου δημητρίου είς χωρίον καρακοφωλιάν καλούμενον τής τρίκης"
4η Ιστορική πηγή: Αναφέρεται ως Καρακοφωλεά, με τρία σπίτια κατά την καταγραφή του βιλαετίου Τρίκκης και Σταγών στις 29 Σεπτεμβρίου 1820.
Παρουσιάζουμε παρακάτω τα αντίγραφα της καταγραφής σπιτιών του βιλαετίου Τρίκκης και Σταγών:
5η ιστορική πηγή: Στην εφημερίδα «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» της  5-Νοεμβρίου 1909 καταγράφεται μια είδηση ενός φόνου που έγινε στον οικισμό Καρακοφουλιά.


Η είδηση έχει ως εξής:
Ευρέθη φονευμένη

Υπό επιβατών ευρέθη την πρωίαν της Τρίτης εις θέσιν Καρακοφουλιά της περιφέρειας του χωριού Διάλεσι φονευμένη η Τάσινα χήρα Μορίτσι κάτοικος Τόσκεσι. Το γεγονός κατηγγέλθη εις την Αστυνομίαν Πόρτας Παζάρ. Επί τόπου μετέβη προς ενέργειαν ανακρίσεων ο Αστυνομικός Σταθμάρχης Πόρτας. Βεβαιόύται ότι αύτη εφονεύθη υπό του επί θυγατρί γαμβρού της Χρήστου Καίλη ή Νάτσου κατοίκου Διάλεσι.


Του Δημήτρη Τσιγάρα. 
Βιβλιογραφία :
1) Κώστας Σπανός, "Θεσσαλικό Ημερολόγιο" 32ος τόμος.
2) Καλούσιος Δημ. "Τρικαλινά Σύμμεικτα" ΙΕ' Θεσσαλικό Ημερολόγιο 31ος τόμος.
3) Εφημερίδα "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" Τρικάλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας