Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Μέρος ΔεύτεροΣυνεχίζοντας την καταγραφή και αποτύπωση του ναού της Παναγίας Βαλτινού, ύστερα από επιτόπια επίσκεψή μας, στον ναό, τον Ιούνιο του 2018, και σε συνεργασία με τον καθηγητή, θεολόγο, φιλόλογο, ερευνητή και συγγραφέα εκκλησιαστικών θεμάτων, Δημήτριο Γ. Καλούσιο παρουσιάζουμε παρακάτω τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν την φυσιογνωμία, την κτιριακή συγκρότηση, την ιστορία και την αρχιτεκτονική δομή του ναού.
Στην έκτη ζώνη ζωγραφίζονται εικοσιπέντε (25) εικονίδια. Πρόκειται για παλιές χειροποίητες ξυλόγλυπτες παραστάσεις (Αγιογραφίες) του τέμπλου, οι οποίες ανήκουν στον 18ο αιώνα.
Κατά σειρά από βόρεια είναι:
  Προφήτης Ηλίας         Προφήτης Αβακούμ      Προφήτης Μωυσής

Προφήτης Δαβίδ                Άβελ                        Ανδρέας

Βαρνάβας                  Μάρκος                  Ματθαίος


Πέτρος                       Άγγελος                       Παναγία

Άγιο Μανδήλιο                    Ιωάννης                       Άγγελος

         Παύλος                         Λουκάς               Ιωάννης Θεολόγος

Ιάκωβος                       Σίμων                       Θωμάς

Σολομών                Προφήτης Μιχαίας                  Ααρών

            Δανιήλ

Η τελευταία, έβδομη ζώνη (επίστεψη) έχει σταυρό και από κάτω συμπλεκόμενα φίδια και στις άκρες δεξιά και αριστερά από ένα λιοντάρι. Από την επίστεψη κρέμονται επτά καντήλες από σιδερένια στηρίγματα.


Το Ιερό. Στην ανατολική πλευρά του ιερού υπάρχουν τρεις κόγχες. Η κεντρική, μεγαλύτερη και δύο μικρότερες της προσκομιδής και του διακονικού. Φωτίζεται από ένα παράθυρο στη νότια πλευρά.
Η αγία τράπεζα αποτελείται από μαρμάρινη πλάκα που στηρίζεται σε πέτρινο πεσσό.
Το προσκυνητάρι με την εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου. Η εικόνα φέρει τις σημειώσεις, Στο κάτω δεξιά μέρος αναγράφεται: «Δαπάνη Κ.Β. Καραθανάση 1933», ενώ στο κάτω αριστερό μέρος αναγράφεται ο αγιογράφος «Ο ζωγράφος Δ. Ραυτόπουλος Τρίκαλα».
Ο Δεσποτικός θρόνος. 

Σύγχρονο ξυλόγλυπτο με δύο λιοντάρια στη βάση και ψηλά δικέφαλο αετό, ανάμεσα σε φυλλοφόρους και καρποφόρους κλάδους. Στην πλάγια αριστερή πλευρά του υπάρχουν αναγραμμένα τα στοιχεία του ξυλογλύπτη κατασκευαστή: «ΤΕΧΝ. Χ. ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ 1952».
Το αναλόγιο. Σύγχρονο ξυλόγλυπτο αναλόγιο.

Η εξωτερική τοιχογραφία της εισόδου του ναού

Πρόκειται για αγιογραφία που απεικονίζει την Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται στην προμετωπίδα της εξωτερικής εισόδου του ναού. Αγιογραφήθηκε τον Αύγουστο του 2005, όπως αναγράφεται στο κάτω δεξιό μέρος αυτής: «ΧΕΊΡ ΑΝΤ. ΔΙΟΓΈΝ. ΤΖΆΝΗ
ΑΥΓΟΥCΤΟC 2005».
Ενώ στο αριστερό κάτω μέρος της αγιογραφίας, αναγράφονται τα ονόματα των δωρητών: «ΔΕΗCIC ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΛΙΑΚΟΥ – ΜΑΚΡΗ».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας