Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ξεφυλλίζοντας παλιές εφημερίδες του 1956 διαβάζουμε για το Βαλτινό…


Στις 18 Μαίου του 1956, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ», με τίτλο «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ», διαβάζουμε μεταξύ άλλων, και για την επιδρομή ακρίδων στις καλλιέργειες του Βαλτινού.
Το δημοσίευμα έχει ως εξής:


«ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ»
Νέα εμφάνισις ακρίδων
Μας ανακοινώθη αρμοδίως ότι ακρίδες και εις ανησυχητικόν σημείον ενεφανίσθησαν και εις τα κατωτέρω κοινότητας.
Εις Βαλτινόν εις τας θέσης Πλατανάκο και Περιστέρι. Εις Μέλιγον εις θέσιν Κορακέϊκα και Φύκην εις θέσιν Σανίδες.
Ελήφθησαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα και θα παραληφθούν εντός της σήμερον υπό των οικείων επιτροπών ακριδοκτόνα προς διασποράν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας